תקנון הצטרפות

כל הזכויות שמורות לחברת kids Reads. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, בחוגים, בבתי ספר, מתנסי"ם, קייטנות, הוראה פרטית באנגלית, חלק כלשהו מן המידע ו/או הסרטונים ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה ובחוברת התרגול, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

חל איסור מוחלט לאפשר העברת קוד משתמש אישי וסיסמא לצורך צפייה בסרטונים או הורדת דפי עבודה מהאתר לגורם אחר שלא רכש את התוכן הלימודי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מחברת Kids Reads אסור בהחלט.

מדיניות ביטולים והחזרים:

1. ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן:"חוק הגנת הצרכן")
2. החזר כספי בגין רכישה שבוטלה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"ז-2017
3. מדיניות הביטולים כולה כפופה לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
4. עד לצפייה בשיעור השני ניתן לבטל את העסקה בניכוי 15% דמי ביטול. דמי הביטול כוללים את חוברת התרגול הניתנת להורדה מיד עם סיום הליך ההצטרפות. לאחר הצפייה בשיעור השני לא יבוצע החזר כספי.

תפריט
Open chat